enviro tabor 2019 plagat 

 

Tábor, ktorého náplňou budú prechádzky v prírode, hry, súťaže, výroba ekohračiek, ekomasiek, prednáška o zvieratách a rastlinách...

Termín: 29. 7. - 2. 8. 2019

Čas: 8.00 - 15.00 h

Cena: 70 €

Vek: od 7 rokov

Minimálny počet prihlásených detí: 10

Podmienky a prihláška na stiahnutie...nájdete TU

Táborový poriadok na stiahnutie...nájdete TU

Zmluvné podmienky na stiahnutie...nájdete TU

Ďalšie informácie a pokyny:

 

Do 30. júna 2019 je potrebné odovzdať riadne vyplnenú prihlášku a vykonať platbu v hotovosti na klientskom centre počas pracovných dní v čase od 8. - 18. h

 

Dôrazne žiadame rodičov a účastníkov tábora o prečítanie týchto všetkých dokumentov a  následné rešpektovanie pokynov uvedených v nich. V opačnom prípade budú akékoľvek reklamácie, sťažnosti zo strany rodičov považované za bezpredmetné a neopodstatnené, pretože svojim podpisom rodič v prihláške potvrdzuje, že s uvedenými pokynmi je informovaný a následne aj stotožnený.