Súkromné centrum voľného času tanečného klubu Deep so sídlom M. Haľamovej 21 v Martine na Ľadovni začalo svoju činnosť k 1. septembru 2007. 

Jeho zriaďovateľom je Deep Dance Center, s. r. o. Rozhodujúcim medzníkom bol rok 1990, kedy sa založil klub TK Deep, ktorého činnosť sa sústredila okolo tanca. Zvyšovaním počtu detí vzišla potreba zriadiť pre deti miesto,  ktoré bude komplexne spĺňať nároky rodičov a želania detí, a ktoré bude miestom, kde budú deti a mládež radi tráviť svoj voľný čas. Rozsiahla, premyslená a vkusná rekonštrukcia budovy vytvorila z budovy viacúčelový komplex. Ku dnešnému dňu disponuje TK Deep piatimi moderných tanečnými sálami, výtvarným ateliérom, sociálnym zariadením. Kvalitným vybavením, príjemnými priestormi a rôznorodou ponukou činnosti a krúžkov sa SCVČ radí medzi tie najvyhľadávanejšie centrá voľného času v Martine.

Krátko z histórie

Už od samého vzniku TK Deep od roku 1990  ho zjednocovala, rozvíjala a sprevádzala osobnosť Miroslava Frola. Je to práve on, kto je trénerom, autorom  strhujúcich choreografií a originálnych nápadov.  Tanečníci invenčným choreografiám na pódiu vdýchli život, a zlatá história Deepu sa mohla začať...Jednou z prvých ambícií prvej generácie „dípakov“ bolo uspieť na celoslovenskej súťaži. O titul majstra Slovenska zvádzali boj s Tanečným klubom Skaim Bratislava. Majstrovský titul im zabezpečila choreografia Jedna, dva, tri. Vtedy nastal moment, kedy sa na Deep strhla všetka pozornosť slovenského tanečného sveta. Tanečníci s Miroslavom Frolom na čele si ciele kládli postupne. Tento systém sa im osvedčil a neskôr získali s legendárnou choreografiou Fabrika vysnívaný titul majstra sveta, ktorý im bol udelený dokonca v Martine.

Deepaci však išli aj ďalej. V roku 1992 zorganizoval TK Deep prvý Martico Cup. Súťaž získala v tanečnom svete takú vážnosť a popularitu, že sa od roku 1998 stala medzinárodnou súťažou. Spolu s prestávkami sa v Martine osemkrát zorganizovali majstrovstvá Európy a sveta.

Tanečný klub Deep ako jeden z najúspešnejších martinských tanečných kolektívov si pravidelne odnášal zo súťaží prvenstvá. Tituly majstrov Európy a sveta im zabezpečili ďalšie nezabudnuteľné choreografie Hráči, Eštovova 21, Dve tváre, Plamene, Elegáni, Láska z Verony, Ulica a Chicago.  

Vtedy sa začal Miroslav Frolo pohrávať s myšlienkou, že všetky poháre, ocenenia a úspechy by mali mať svoje stále miesto a domov. Budúce sídlo prešlo rozsiahlou rekonštrukciou. Ku dnešnému dňu je majetkom TK Deep päť moderných tanečných sál, šatnica, výtvarný ateliér, sociálne zariadenia, sprchy obslužné priestory.

V živote to ale chodí niekedy tak, že úspech a víťazstvá sa  často neodpúšťajú. Nepriazni osudu, alebo pozornosti vytrvalých neprajníkov, sa nevyhol ani tanečný klub Deep. Zámerným brzdením jeho rozletu sa rozplynula jedna generácia tanečníkov. Vízie a sny však ostali hlboko uložené v sympatizantoch klubu. Tie začínajú mať vďaka ich poctivej práci čoraz viac viditeľné a jasné kontúry v podobe koncepčného a premysleného podujatia Deep Dance League. Súťaž sa kvôli zvýšenému záujmu rozšírila z jednodňovej na dvojdňovú a súťaží sa už nielen v disco, ale aj v hip hope.

 

Naša úloha

Našim úprimným a prvoradým cieľom, zámerom a predsavzatím je rozširovať a propagovať tanec na Slovensku predovšetkým pre radosť. Mladých talentov je v Turci dostatočné množstvo, a poslaním klubu je tieto talenty rozvíjať a poskytnúť im priaznivé podmienky pre rozvoj.

 

Kolektív SCVC TK DEEP

 

 

 

 

Vstup do budovy SCVČ TK DEEP Martin - Ľadoveň

 

p1040372   p1040373