tanen tbory 2019 
 
Termíny:
8. - 12. 7. 2019 - tábor so Zuzkou Peckovou (moderný tanec)
15. - 19. 7. 2019 - tábor so Zuzkou Trojákovou
22. - 26. 7. 2019 - tábor s Laurou Garajovou (hip hop)
29. 7. - 2. 8. 2019 - tábor s Pajom Julénym
5. - 9. 8. 2019 - tábor

      

Čas: 8.00 - 15.00 h

Cena: 70 €

Vek: od 6 rokov

Minimálny počet prihlásených detí: 10 

Podmienky a prihláška na stiahnutie...nájdete TU

 

Táborový poriadok na stiahnutie...nájdete TU

 

Zmluvné podmienky na stiahnutie...nájdete TU

Ďalšie informácie a pokyny:

Do 30. júna 2019 je potrebné odovzdať riadne vyplnenú prihlášku a vykonať platbu v hotovosti na klientskom centre počas pracovných dní v čase od 8. - 18. h

Dôrazne žiadame rodičov a účastníkov tábora o prečítanie týchto všetkých dokumentov a následné rešpektovanie pokynov uvedených v nich. V opačnom prípade budú akékoľvek reklamácie, sťažnosti zo strany rodičov považované za bezpredmetné a neopodstatnené, pretože svojim podpisom rodič v prihláške potvrdzuje, že s uvedenými pokynmi je informovaný a následne aj stotožnený.