Fašiang čas
sa blížil ku koncu a aby sme aj my dodržali tradície ako sa patrí, usporiadali sme 23. februára 2012 vo veľkej sále Deep dance centra karneval pre deti zo záujmových krúžkov. Pred pol piatou sa začali zbiehať prvé masky. Dorazili chýbajúci rodičia, deti si spravili posledné úpravy na svojich kostýmoch a karneval sa mohol začať. Jeho súčasťou boli ukážky, na ktorých mohli deti predviesť svojim rodičom, čo všetko sa u nás naučili. Ako prvé prišlo na rad vystúpenie junioriek s choreografiou Glee, kde sa predstavili juniorky 3., 4. a 5. ročníka SZUŠ.

 

Po ňom nasledovalo oficiálne otvorenie karnevalu a nástup detí v maskách. Celá sála sa odrazu zaplnila vílami, princeznami, požiarnikmi a inými rozprávkovými bytosťami.

Veľkým otáznikom a neznámou bola neprítomnosť našej pani riaditeľky SCVČ Andrey Holičovej. Program sa už dávno začal a jej nikde nebolo.

Už sme chceli vyhlásiť pátranie po nezvestnej osobe, keď sme zrazu začuli jej známy hlas, ktorý sa ozýval z mikrofónu po celej miestnosti. Všetci stíchli a očakávali jej príchod. Do sály však vstúpil niekto úplne iný - veselý šaško Andy. Hlas mal síce rovnaký ako naša pani riaditeľka, len mal na rozdiel od nej výraznejší make-up,  oveľa väčšie okuliare a bláznivejšie oblečenie. Šaško Andy karneval moderoval a svojimi vtipnými postrehmi neraz vyčaroval úsmev na všetkých tvárach.

 

Neskôr na rad prišlo vystúpenie Žiletiek, Dedkov. Svoj talent ukázali aj detičky z prípravky pani učiteľky Olinky Demikátovej. Predviedli sa aj deti z 1. a 2. ročníka SZUŠ, ktoré si pod vedením pani učiteľky Mirky Žuchovej nacvičili choreografiu Retro.

 

Priestor dostali aj žiaci pani učiteľky výtvarného odboru Vlasty Števkovej, ktorí sa výborne umiestnili na regionálnej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí. Pre všetkých si pripravili prekvapenie. Namaľovali býka, ktorý po vypnutí svetiel pripomenul jaskynné maľby. Tak sme sa na chvíľu mohli cítiť ako lovci v jaskyni z čias dávneho praveku.

Záver programu patril opäť tancu. Predstavili sa Šaby, prípravka starších detičiek, dievčatá s choreografiou Adidas a ďalšie vystúpenie Retro 2. Po oficiálnom programe nasledovala spoločná diskotéka na ktorej si zatancovali aj dospelí.

 

Na záver si u nás všetkých šašo Andy urobil ďalšie „očko“. Všetkým začal rozdávať cukríky. Veľkou záhadou ostáva, kto sa skrýval pod maskou hlavnej hviezdy karnevalu – šaša Andyho a rovnako nám doteraz nedáva spávať príčina (ne)prítomnosti našej pani riaditeľky...

 

Napísala Gabriela Avramová

 

Fotky si môžete prezrieť vo fotogalérií.

 

 img_0356 img_0335