Dôležitou súčasťou kvalitnej prípravy na tanečnú súťaž je absolvovanie gymnastickej a pohybovej prípravy.

Tú vedie v Tanečnom klube DEEP bývalá športová gymnastka a trénerka s dlhoročnými skúsenosťami.

 

Pod jej odborným vedením sa dievčatá a chlapci učia nasledovné prvky z gymnastiky:

  • akrobacia – bočný, predný a zadný premet, flip, arab, rondát
  • výkopy, šťuky, diaľkové skoky
  • šnúra, rozštep, placka

 

Na úvode výuky deti absolvujú rozcvičku, po ktorej nasleduje „rozťahovačka“. U detí sa síce teší  menšej  popularite, avšak je pre rozvoj ohybnosti  nevyhnutná a prospešná.

Pravidelným a postupným naťahovaním končatím  a šliach získa dieťa ohybnosť potrebnú napríklad na šnúry, placky a rozštepy.

Dôležitou súčasťou gymnastického tréningu je aj nácvik diaľkových skokov a výkopov, ktoré sa často využívajú pri  tanečnom štýle disco.

Pri výučbe sa uprednostňuje trénovanie v menších skupinách, príprava je tak viac intenzívna a efektívnejšia. 

Výborné výsledky sa prejavujú aj u tých detí, ktoré začali absolvovať tréningy aj vo vyššom veku.

Za krátky čas vďaka poctivému a pravidelnému tréningu tak získajú komplexnú ohybnosť, ktorá im umožní pri tanečných zostavách zaradiť aj náročnejšie prvky z gymnastiky.