Začiatkom septembra tohto roku nadviazala Súkromná základná umelecká škola Maše Haľamovej spoluprácu s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Žiaci a pedagógovia sa zapojili do programu KomPrax, ktorého cieľom je získanie vedomostí a praktických skúseností ľudí pracujúcich s talentovanou mládežou.

Dvojetapové školenie je určené pre zamestnancov pracujúcich s mládežou. Cieľom projektu bolo nájsť riešenia problémov, ktoré sa vyskytujú v komunite mládeže. V prvej časti školenia sa účastníci zoznámili s množstvom interaktívnych metód a zároveň začali formulovať vlastný malý projekt. Po vypracovaní projektu dostali úspešní tvorcovia projektov nenávratnú dotáciu vo výške 200 € na realizáciu svojho nápadu. Pedagógovia Súkromnej umeleckej školy Maše Haľamovej majú prvé tri projekty úspešne zvládnuté. Malý projekt Tvorme spolu viedla výtvarná pedagogička Vlasta Števková. Jej zaujímavý projekt bol určený pre deti s rodičmi, ktorí tvorivo strávili spoločný čas a vytvorili spoločné výtvarné dielo.  Najprv žiaci spolu s rodičmi navštívili priestory Turčianskej galérie v Martine, kde obdivovali výstavu Ruda Sikoru s názvom FOTO (NE)ODCHÁDZAME. Rodičia si spolu s deťmi pozreli výstavu, hľadali symboly, ktoré autor používa vo svojej tvorbe. Po prehliadke pokračoval projekt priamo v ateliéri Súkromnej základnej umeleckej školy Maše Haľamovej. Nájdené symboly neskôr pretransformovali do svojich spoločných prác. „Bolo zaujímavé sledovať spoločnú prácu rodičov a ich detí. Do témy láska, šťastie, radosť, život vložili nájdené symboly z výstavy kríž, hviezdička, otáznik, šípka. Maľovali sme na lepenku potiahnutú plátnom akrylom a temperovými farbami. Čaro tvorivosti detí spočíva v tom, že každé dieťa pristupuje k tvorbe svojským a individuálnym spôsobom,“ hodnotí pedagogička Vlasta Števková.

Priestor dostal aj zdravý životný štýl

Ďalšie úspešne realizované malé projekty niesli názov Naber kondičku a Fitness ako životný štýl, ktoré organizovali Gabriela Avramová a Martina Pálešová. Prvý z nich – Naber kondičku sa orientoval na osvojenie správnych techník  jednoduchých cvičení, ktoré zlepšia fyzickú kondíciu detí. Zároveň sa účastníci dozvedeli ako predísť zraneniam. Ďalší malý projekt Fitness ako životný štýl oboznámil účastníkov so základnými princípmi zdravého stravovania. Súčasťou seminára boli aj ochutnávky zdravých jedál, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou životosprávy športovcov. Zúčastnili sa ho nielen rodičia, ktorých deti sú športovcami, ale aj samotné deti. „Malé projekty Tvorme spolu, Fitness ako životný štýl a Naber kondičku sú podporené z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Teší ma, že sme sa s touto organizáciou dohodli aj na ďalšej spolupráci,“ dodáva zriaďovateľ Miroslav Frolo na záver.