Tábor, ktorého prioritou bude spev, rôzne hudobné štýly, hra na rytmické nástroje, karaoke, hudobná kapela, kúpalisko...

  

Termín:  8. - 12. 7. 2019

Čas: 8.00 - 15.30 h

Cena: 70 €

Vek: od 7 rokov

Minimálny počet prihlásených detí: 10

Podmienky a prihláška na stiahnutie...nájdete TU

Ďalšie informácie a pokyny:

Vopred sa môžete prihlásiť aj telefonicky alebo poslať prihlášku na Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript

Do 30. júna 2019 je potrebné odovzdať riadne vyplnenú prihlášku a vykonať platbu v hotovosti na klientskom centre počas pracovných dní v čase od 8. - 18. h

S vyplnenou prihláškou odovzdá rodič prefotenú kartičku poistenca dieťaťa. V cene nie je zahrnuté poistenie.

 

Príchod detí do TK Deep je možný od 7:45 hod. každý deň, vyzdvihnúť je ich potrebné najneskôr do 15:45 hod.

 

Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok, riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a dodržiavať zásady bezpečného správania.

 

V prípade odhlásenia dieťaťa (do termínu začatia tábora) sa peniaze vracajú so storno poplatkom 10,-

 

V prípade, že sa v priebehu tábora dieťa nie je schopné dostaviť, je potrebné informovať klientske centrum na tel. č. 0948 210 000 deň vopred z dôvodu nahlasovania stravy.

 

V prípade náhleho ochorenia dieťaťa počas tábora sa vracajú peniaze len za stravu.

V prípade menšieho počtu prihlásených detí si SCVČ TK Deep vyhradzuje právo tábor neotvárať.