V polovici júna sa v priestoroch Domu odborov Strojár v Martine uskutočnil záverečný koncert Súkromnej základnej umeleckej školy Maše Haľamovej. Názov podujatia – Desať detských prikázaní nepriamo naznačil hlavnú tému podujatia, pretože škola tento rok oslavuje desiate výročie od svojho vzniku.

 

MARTIN. Na koncerte sa predstavili žiaci všetkých odborov – tanečného, výtvarného, hudobného a literárno-dramatického. Po tom, ako sa zaplnila kinosála domu odborov sa mohol začať slávnostný program. Pamätnú plaketu zriaďovateľovi Miroslavovi Frolovi odovzdal poslanec mestského zastupiteľstva Bruno Horecký. Na koncerte sa predstavili nielen žiaci, ale aj pedagógovia, ktorí majú veľkú zásluhu na rozvoji talentu detí. Ako prvý sa predstavil výtvarný odbor. Vedúca výtvarného odboru opäť zvolila formu prezentácie  názvom Rytmus, ktorá bola premietnutá na veľkom pláne všetkým prítomným hosťom. Ďalšou časťou programu bolo predstavenie literárno-dramatického odboru prostredníctvom scénky s názvom Veverička. Zahanbiť sa nenechal ani hudobný odbor a žiaci zo spevokolu Deep Vocalis, ktorí zaspievali hymnu školy. Najväčšie zastúpenie mali tanečníci. Po vymenovaní dosiahnutých úspechov v tomto školskom roku nastúpili na tanečný parket tanečníci, ktorí sa zúčastňujú slovenských a zahraničných súťaží, ale aj deti z prípravného štúdia.