leto pastelky 2019


Tvorivý tábor s výtvarným zameraním, ktorého náplňou budú aktivity ako napríklad land art, návšteva skanzenu, Turčianskej galérie...

Termín: 8. - 12. 7. 2019

Čas: 8. h - 15.00 h

Cena: 70 €

Vek: pre školopovinné deti

Minimálny počet prihlásených detí: 10 

Podmienky a prihláška na stiahnutie...nájdete TU

 

Táborový poriadok na stiahnutie...nájdete TU

 

Zmluvné podmienky na stiahnutie...nájdete TU

Ďalšie informácie a pokyny: 

Do 30. júna 2019 je potrebné odovzdať riadne vyplnenú prihlášku a vykonať platbu v hotovosti na klientskom centre počas pracovných dní v čase od 8. - 18. h

Dôrazne žiadame rodičov a účastníkov tábora o prečítanie týchto všetkých dokumentov a následné rešpektovanie pokynov uvedených v nich. V opačnom prípade budú akékoľvek reklamácie, sťažnosti zo strany rodičov považované za bezpredmetné a neopodstatnené, pretože svojim podpisom rodič v prihláške potvrdzuje, že s uvedenými pokynmi je informovaný a následne aj stotožnený.

 

 

 

 


Predošlé ročníky: 

Letos pastelkami 2013 - 3. ročník...viac...TU

Leto s pastelkami 2012 - 2. ročník...viac...TU 

Leto s pastelkami 2011 - 1. ročník...viac...TU

p7