letak-01 

 

Tábor, ktorého prioritou bude spev, rôzne hudobné štýly, hra na rytmické nástroje, karaoke, hudobná kapela, kúpalisko...

  

Termín:  8. - 12. 7. 2019

Čas: 8.00 - 15.30 h

Cena: 70 €

Vek: od 7 rokov

Minimálny počet prihlásených detí: 10

Podmienky a prihláška na stiahnutie...nájdete TU

Táborový poriadok na stiahnutie ...nájdete TU

Zmluvné podmienky na stiahnutie...nájdete TU

Ďalšie informácie a pokyny:

 

Do 30. júna 2019 je potrebné odovzdať riadne vyplnenú prihlášku a vykonať platbu v hotovosti na klientskom centre počas pracovných dní v čase od 8. - 18. h.

Dôrazne žiadame rodičov a účastníkov tábora o prečítanie týchto všetkých dokumentov a následné rešpektovanie pokynov uvedených v nich. V opačnom prípade budú akékoľvek reklamácie, sťažnosti zo strany rodičov považované za bezpredmetné a neopodstatnené, pretože svojim podpisom rodič v prihláške potvrdzuje, že s uvedenými pokynmi je informovaný a následne aj stotožnený.